16 January, 2021

USDCAD – Tận dụng sự phục hồi ngắn hạn.

 • Long USDCAD khi giá về chạm vùng Trendline, đây có thể là sự phục hồi ngắn hạn cho USDCAD và các thông điệp khi giá dầu có vẽ đang đuối sức hơn.
 • Mặc dù xu hướng của USD vẫn tiếp tục là giảm, giao dịch này nhắm tới mục đích khai thác đà tăng tạm thời của USDCAD.
 • Mặc dù giá đã pha vỡ được giá đáy trước đó là 1.3315, nhưng đường xu hướng quan trọng hơn đang đóng vai trò là một hổ trợ khá tốt từ mức thấp nhất năm 2017 trên Weekly Chart.
 • Ngoài ra còn xuất hiện một số hiểu tố ảnh hưởng nhỏ về kháng của của chỉ số DOWJONES tại 27180 và SPX tại 3335.
06 AUG / USDCAD LONG: 
   - ENTRY: 1.325- - 1.327
   - STOP: 1.314
   - TARGET: 1.3470

close

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI

Share

One Ping

 1. Pingback: Trades – Josh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *