16 January, 2021

Series Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo Cho Trading ( Algorithmic Trading ) – Phần 1 Giới thiệu

Những điều bạn sẽ được học trong khóa học: Khóa học sẽ trãi dài hàng trăm Video với 10 Series khác nhau từ cơ bản tới nâng cao để giúp mọi người có thể tạo dựng được một trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh.

Series 1: Nguyên tắc cơ bản về Algorithmic Trading, giải thích giao dịch theo khái niệm về lập trình, sự giống và khác nhau về Algorithmic Trading và giao dịch tần suất cao ( high frequency Trading ) và độ trễ của từng loại. Thảo luận về sự phát triển của Giao dịch thuật toán, từ robot lên AI ( Trí tuệ Nhân Tạo). Chúng ta sẽ xem xét các khái nhiệm giao dịch thuật toán thiết yếu các loại tài sản và công cụ. Học các thiết lập hệ thông của mình và chuyển đổi nó thành thuật toán.

Series 2: Giải mã thị trường bằng Phân tích kỹ thuật, bao gồm một số phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến và cách áp dụng nó vào việc phân tích dữ liệu thị trường. Xây dựng System cơ bản sử dụng xu hướng thị trường, hổ trợ và kháng cự.

Series 3: Dự đoán thị trường với Mechine Learning Cơ bản, xem xét thực hiện một số phương pháp hồi quy và phân loại đơn giản và giải thích những ưu điểm của việc áp dụng phương pháp học thống kê có giám sát vào giao dịch.

Series 4: Các chiến lược giao dịch cổ điển được xây dựng bởi trực giác con người, Xem xét một số chiến lược thuật toán cơ bản ( động lượng, xu hướng, tín hiệu đảo chiều ) và giải thích hoạt động của chúng, cũng như ưu điểm và nhược điểm.

Series 5: Các chiến lược thuật toán phức tạp, Củng cố các chiến lược thuật toán cơ bản bằng các tiếp cận nâng cao hơn ( chênh lệch giá thống kế, tương quan giữa các cặp tiền ) cũng như ưu điểm và nhược điểm.

Series 6: Quản lý rủi ro trong chiến lược giao dịch thuật toán, Giải thích cách đo đo lường và quản lý rủi ro ( rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, lỗi triển khai phần mềm ) trong các chiến lược giao dịch thuật toán.

Series 7:  Xây dựng hệ thống giao dịch bằng ngôn ngữ lập trình Python, Sử dụng Python để xây dựng một hệ thống giao dịch nhỏ và sẽ sử dụng thuật toán từ các chương trước để xây dựng một hệ thống giao dịch có khả năng Trading.

Series 8: Kết nối với Platform, Mô tả thành phần giao tiếp của hệ thống giao dịch. Chúng ta sẽ sử dụng thư viện Quickfix bằng Python để kết nối hệ thống giao dịch với một sàn giao dịch thực.

Series 9: Tạo Backtest bằng Python, Cách cải thiện thuật toán giao dịch của bạn bằng các thử nghiệm với lượng lớn dữ liệu để kiểm tra hiệu suất của Bot. Khi Bot được triển khai, cần phải kiểm tra xem Bot giao dịch có hoạt động như mông đợi trong cơ sở hạ tần giao dịch hay không ( các kiểm tra các lỗi liên quan )

Series 10: Thích ứng với các điều kiện thị trường, Thảo luận tại sao các chiến lược không hoạt động như mong đợi khi triển khai trên các thị trường giao dịch trực tiếp và cung cấp các ví dụ về các giải quyết các vấn đề đó. Josh sẽ nói về lý do tại sao các chiến lược đang hoạt động tốt từ từ giảm sút về mặt hiệu suất và cung caaos một số ví dụ đơn giản để giải thích cách giải quyết vấn đề.

close

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *