1 March, 2021

Tổng hợp kiến thức giá trị cho một Trader Newbie.

Thị trường forex nói riêng và tài chính nói chung thực sự là một nơi rất đáng sợ và tàn bạo đối với những anh em Newbie, bắt đầu với những thông tin sai lệch, bị dẫn dắt bởi những IB không có tâm. Đó sẽ là một trãi nghiệm không hề vui vẻ gì, cũng là một nơi bí ẩn, âm u, phức tạp và đầy rẩy cám dỗ. Do vậy để giúp các bạn định hướng lại và có cơ hội trở thành một Trader thành công, Josh sẽ đưa ra một vào lời khuyên cho anh em dưới đây.

Đa phần các Trader nào cũng tiếp cận thông tin giống nhau, lang mang và cố gắng đi tìm những thứ cao siêu như chén thánh. Thật không may là không ai nói với họ ngay từ đầu rằng hầu hết các thông tin cần là những điều cơ bản. Tôi khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian để xây dụng phong cách giao dịch và xây dụng kế hoạch dựa trên nguyên tắc của bản thân bạn. Trong sự nghiệp Trading có rất nhiều điều bạn cần biết để đạt được thành công. Bạn biết càng nhiều trước khi giao dịch thật sự sẽ mang lại cho bạn khả năng thành công cao hơn, Thị trường luôn ở đó chờ đợi để trao thưởng cho sự nỗ lực của bạn.

Khoảng thời gian trung bình mà một trường nào đó bắt đầu từ con số 0 tuyệt đối về kiến thức và bắt đầu học trading thường nằm vào khoảng 3-5 năm. Tối biết đó không phải là điều bạn muốn nghe nhưng đấy là một thực tế, mà thực tế thường làm mất lòng mà bạn phải chấp nhận. Con đường học tập của các bạn nên bắt đầu với…

 • Các đọc biểu đồ/ Hành động giá ( Price Action cơ bản )
 • Platform giao dịch hoạt động như thế nào
 • Quản lý Vốn
 • Tâm lý giao dịch
 • Động lực thị trường ( momentum)
 • Cung và Cầu
 • Cách để tận dụng lợi thế và đánh bại đối thủ cạnh tranh

Danh sách này kéo dài hay ngắn còn tuỳ thuộc vào mức độ ham học của các bạn.

CÁC CUỐN SÁCH MÀ TRADER NÊN ĐỌC

BLANK NEWBIE ( TRADER TRẮNG TRƠN VÀ TRONG TRẮNG TINH KHIẾT NHƯ NGỌC TRINH )

 • The Brutal Reality of Day Trading for Beginners (Thực tế tàn bạo của Day trading dành cho người mới bắt đầu) của tác giả J.R. Calcaterra
 • Day Trading Truths and Lies (Day trading – Sư thật và Lừa dối) của tác giả Joe Zordi
 • Day Trading IS Day Gambling (Day trading LÀ đánh bạc trong ngày) của tác giả Mar Ketmaker
 • Death by Day Trading (Chết vì Day trading) của tác giả Zordi Cobre
 • Day Trading Myths Revealed (Tiết lộ về thần thoại Day trading) của tác giả Richard Christopher
 • The Truth about Day Trading (Sự thật về Day trading) của tác giả Joe Soldi

DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

 • How to Trade Using Easy End of Day Signals (Cách giao dịch bằng tín hiệu cuối ngày dễ dàng) của tác giả J. Bosanko
 • 10 Steps to Profitable Trading as a Beginner (10 bước để giao dịch có lợi nhuận dành cho người mới bắt đầu) của tác giả Slacker Trader
 • Trading without Indicators (Giao dịch không cần chỉ báo) của tác giả Jose Mosca
 • Beginner Investors & Traders Reference Bible (Kinh thánh tham khảo cho nhà đầu tư và trdaer mới bắt đầu) của tác giả Joe Penge
 • How to Get Started in Online Trading for Self-Directed Beginners (Cách bắt đầu giao dịch trực tuyến cho người mới bắt đầu tự định hướng) của tác giả J. Lefric
 • How to Day Trade on a $500 account (Cách giao dịch với tài khoản $500) của tác giả Joseph Quattrini
 • The 3MS&D+3 Investing & Trading Method (Phương pháp đầu tư và giao dịch 3M cung và cầu) của tác giả Slacker Trader
 • How to Trade Online as a Beginner (Cách giao dịch trực tuyến dành cho người mới bắt đầu) của tác giả R. Rond

DÀNH CHO ĐÃ CÓ NỀN TẢNG CƠ BẢN

 • How to Start Day Trading with $500 (Cách bắt đầu Day trading với $500) của tác giả D. Thrader
 • Market Timing Solutions for Beginner Traders (Giải pháp canh thời điểm thị trường cho những Trader mới bắt đầu) của tác giả J. Geruto
 • How to Invest & Trade on a Small Account (Cách đầu tư và giao dịch trên tài khoản nhỏ) của tác giả J.R. Penger
 • 10 Ways to Get Rich from Futures Trading (10 cách làm giàu từ giao dịch hợp đồng tương lai) của tác giả Giuseppe Scuti
 • Multiple Time Frame Analysis for Beginner Traders (Phân tích đa khung cho Trader mới bắt đầu) của tác giả Joe Zordi
 • Futures, Forex and Stocks Trading $trategies (Chiến lược giao dịch Futures, Forex và chứng khoán) của tác giả J. Chavos
 • 10 Ways to Trade with an Edge (10 cách giao dịch với một lợi thế) của tác giả Shadow Trader
 • How to become a Winning Trader without going Broke (Cách trở thành một Trader chiến thắng mà không bị cháy tài khoản) của tác giả Mar Ketmaker
 • Advanced Trading Techniques for making High Profits (Kỹ thuật giao dịch nâng cao để kiếm được lợi nhuận khủng) của tác giả J. Bosanko
 • How to Master Trading Performance (Cách làm chủ hiệu suất giao dịch) của tác giả J. Thune

DÀNH CHO ANH EM THEO TRƯỜNG PHÁI SWING

 • Beginner Swing Trading Course (Khóa học Swing trading cho người mới bắt đầu) của tác giả Joe Penge
 • Simple Swing Trading for Beginners (Swing trading đơn giản cho người mới bắt đầu) của tác giả Joseph Geruto
 • How to Swing Trade for a Living (Cách Swing trade để kiếm sống) của tác giả J.R. Lira
 • Easy Beginner Swing Trading Method for High Profits (Phương pháp Swing trading dễ dàng kiếm được lợi nhuận cao cho người mới bắt đầu) của tác giả Ricardo Moneta
 • Swing Trading Mastery Guidebook (Hướng dẫn thành thạo Swing trading) của tác giả Jose Mosca
 • High Probability Forex Swing Trading for Beginners (Giao dịch Forex bằng Swing trading với xác suất cao cho người mới bắt đầu) của tác giả Richard Christopher
 • Swing Trading $tocks for High Profit (Swing trading cổ phiếu để kiếm được lợi nhuận cao) của tác giả J.R. Lira
 • Forex Swing Trading Guide for Beginners (Hướng dẫn Swing trading Forex cho người mới bắt đầu) của tác giả Josef Dosh
 • Swing Trading 101 for Beginners (Swing trading 101 cho người mới bắt đầu) của tác giả Joe Monnaie
 • Beginners Swing Trading Guide for Short Term Income (Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Swing trading để có được thu nhập trong ngắn hạn) của tác giả Josef Moni
 • Swing Trading Forex for High Profit for Beginners (Swing trading Forex với lợi nhuận cao cho người mới bắt đầu) của tác giả Joseph Richards
 • Swing Trading Guide for Beginners (Hướng dẫn Swing trading cho người mới bắt đầu) của tác giả Joseph Sordi

DÁNH CHO ANH EM ĐANG XÂY DỰNG QUY TẮC GIAO DỊCH CHO BẢN THÂN

 • How to Build a Winning Rule Based Trading Plan (Cách xây dựng một kế hoạch giao dịch chiến thắng dựa trên quy tắc) của tác giả Joseph Sordi
 • Rule Based Supply and Demand Trading for Beginners (Quy tắc giao dịch dựa trên cung và cầu cho người mới bắt đầu) của tác giả Christoph Josef
 • How to write a Rule Based Trading Plan as a Beginner Trader (Cách viết kế hoạch giao dịch dựa trên quy tắc dành cho Trader mới bắt đầu) của tác giả Shadow Trader
 • Rule Based Trading for Beginners (Giao dịch dựa trên quy tắc cho người mới bắt đầu) của tác giả Jose Mosca
 • How to Compose a Rule Based Trading Plan (Cách soạn một kế hoạch giao dịch dựa trên quy tắc) của tác giả Z. Cobre

DÁNH CHO ANH EM NGHIÊN CỨU VỀ TÂM LÝ GIAO DỊCH

 • Beginner Trader Psychology Mastery Guidebook (Hướng dẫn làm chủ tâm lý cho trader mới bắt đầu) của tác giả Joseph Lira
 • Zero Fear Trading (Giao dịch không nỗi sợ) của tác giả J. Pecunia
 • 10 Ways to Trade with an Edge (10 cách giao dịch với một lợi thế) của tác giả Shadow Trader
 • How to Trade with Confidence and Zero Fear (Cách giao dịch với sự tự tin và không sợ hãi) của tác giả Richard Rond
 • Trading with a Contrarian Mindset (Giao dịch với một tư duy tương phản) của tác giả Vito Lira
 • No Brainer Investing and Trading for Self-Directed Beginners (Đầu tư và giao dịch không cần não cho người mới bắt đầu tự định hướng) của tác giả Moriaco Dinheiro
 • How to Build a Smart Plan for Beginner Traders (Cách xây dựng một kế hoạch khôn ngoan cho Trader mới bắt đầu) của tác giả Giuseppe Scuti
Nguồn: quora
close

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *