16 January, 2021

Services

SERVICES

Ideas Signal

Cung cấp các tín hiệu giao dịch từ Scalping tới Swing Trading

Copy Trading

Dịch vụ coppy Trading cho những người không có thời gian để học thêm kiến thức nhưng vẫn thử muốn trải nghiệm kiến tiền trên thị trường này.

Training

Mở đào tạo các lớp về Trading từ cơ bản tới nâng cao, cung cấp cho mọi người kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính!

Artificial Intelligence

Sử dụng trí tuệ nhân tạo và Big Data của thị trường tài chính để hình thành một trí tuệ nhân tạo có thể tự học hỏi và tính toán số liệu lớn để tạo ra một hệ thống giao dịch tuyệt vời mà bộ não con người ko thể làm được.