16 January, 2021

Skill

My System

Hệ thống Trading của Josh sử dụng phương pháp đọc nến Bar-by-Bar kết hợp Elliott Waves để xác định xu hướng và phản ứng giá của thị trường hiện tại. Sử dụng bổ trở với các indicator cơ bản như MACD, RSI, MA để bổ trợ cho những phán đoán của mình. Ứng dụng Phân tích cơ bản, kinh tế vĩ mô để xác định xu hướng dài hạn và sử dụng Phân tích Định lượng để đánh giá rủi ro và lợi nhuận để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất khi bắt đầu một vị thế Giao Dịch.

Technical Analysis

Fundamental Analysis

Sentiment Analysis

Quantitative Trading

Algoriths Trading